Drawing Face

OVER MIJ

Opleidingen

In juni 2014 ben ik afgestudeerd als Master Klinische Psychologie aan de Universiteit Gent.


Binnen deze opleiding heb ik stage gelopen op de dienst medische kinderen- en jongerenpsychologie in UZ Gent. In september 2018 startte ik de vierjarige psychotherapeutische opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren eveneens aan diezelfde universiteit.

Bijkomend heb ik de Acceptance and Commitment Therapy opleiding gevolgd aan de ACT Academie en woon ik binnen het kader van mijn zelfstandige activiteit regelmatig vormingen bij rond gevarieerde thema's.

Werkervaring

Naast mijn zelfstandige activiteit ben ik werkzaam als klinisch psychologe in het revalidatiecentrum en multidisciplinair pijncentrum in AZ Alma te Eeklo.

Beroepsverenigingen

Ik ben een erkend lid van de Psychologencommissie met erkenningsnummer 912113985. Ik ben daarnaast ook lid van de Vlaamse Vereniging Voor Gedragstherapie.